Program Klub

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.

Program skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

wózek do malowania linii boiska, bramki piłkarskie, bramki do piłki nożnej

TYLKO do 15 marca 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie na realizację zadania Programu KLUB- edycja 2021.

W tym roku na realizację Rządowego Programu KLUB zostało przeznaczone aż 40 mln zł. Taka wartość to realne wsparcie dla ponad 3 700 tysięcy klubów!

Specjalnie dla klubów, które są jeszcze na etapie wypełniania wniosku, przygotowaliśmy pomocne materiały, które pomogą prawidłowo wypełnić wniosek.

 POBIERZ POPRAWNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK DLA KLUBU JEDNOSEKCYJNEGO 

 POBIERZ POPRAWNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK DLA KLUBU WIELOSEKCYJNEGO 

W tegorocznej edycji wypełniony wniosek wraz z załącznikami i DOKUMENTAMI należy wysłać wyłącznie w systemie AMODIT.
Zastanawiacie się jakie dokumenty musicie złożyć wraz z wnioskiem?
Powodzenia!
X